Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

Photo Credit: Rich Sanders, Des Moines

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

Japanese, 1786 - 1864

Also known as:
Fucho
Gepparo
Gototei
Ichiyosai
Hanabusa Ittei
Kinraisha
Kio
Kochoro
Bukiyo Matahei
Sanjin
Shozo
Sumida Shozo
Tsunda Shozo
Toyokuni III
entirely unexpected